Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubinie

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubinie prowadzi działalność od 1967 roku.
Podstawą jej działalności jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty oraz przepisy wydane na jej podstawie.
Do naszych zadań należą w szczególności:


Istotne informacje o działalności PPP:
Harmonogram pracy pracowników poradni.
Wakacyjny harmonogram pracy pracowników poradni.
Przydział placówek.
Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego w Chobieni.
Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego w Rudnej.
Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego w Ścinawie.

Poradnia oferuje swoje usługi: uczniom, rodzicom, nauczycielom...


Jeżeli chcesz wiedzieć czy Twoje dziecko:


Jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego Twoje dziecko:


Jeśli chcesz:


Jeśli:


... potrafimy, możemy i chcemy Ci pomóc!
Nasze usługi są bezpłate i ogólnodostępne.