Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubinie

Ważne dokumenty.


Niektóre dokumenty zapisane są w formacie PDF. W celu przeczytania zawartości niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader. Plik instalacyjny do pobrania tutaj.

 • Wniosek o przeprowadzenie badań- odtwórz plik

 • Dokumentacja do wydania orzeczenia/ opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:


 • Wniosek o wydanie opinii lub informacji po badaniach - odtwórz plik

 • Informacja o uczniu z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu- odtwórz plik

 • Informacja o uczniu z trudnościami w matematyce- odtwórz plik

 • Formularz do dyrektora PPP w Lubinie dotyczący zgłoszenia potrzeby udziału ucznia w zajęciach profilaktycznych, wychowawczych, lub terapeutycznych prowadzonych przez pracowników PPP w Lubinie- odtwórz plik

 • Wniosek o wydanie informacji o udziale w terapii- odtwórz plik

 • Formularz do dyrektora PPP w Lubinie dotyczący zgłoszenia potrzeby udziału udziału uczniów w zajeciach grupowych profilaktycznych, wychowawczych, lub terapeutycznych prowadzonych przez pracowników PPP w Lubinie- odtwórz plik

 • Formularz do dyrektora PPP w Lubinie dotyczący zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia zajęć dla rodziców, nauczycieli, pracowników na terenie placówki, przez pracowników PPP w Lubinie- odtwórz plik

 • Wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia (propozycja poradni).- odtwórz plik

 • Wniosek o wydanie opinii o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.- odtwórz plik

 • Propozycja poradni- wzór IPET-u- odtwórz plik